This text I wrote in the end of Art academy. It helped me a lot to create this system, which was a bit hermetic, but on the other hand people around me started to look at things the same way and to recognize my way of thinking.
In a way it is still a basis, though I don’t need to analyze the world around me in this way any more.. 😊

===

 ≠ 3 x 3 ≠ 9 x 9 ≠ 81 x 81 ≠

Ik werk aan de hand van een systeem, een constructie, opgebouwd uit 3 kleuren: gifgroen (G), rood (R) en wit (W), die elk een verschillende manier van zijn, een andere kijk op de wereld vertegenwoordigen.
Omdat binnen elke wereld weer alle drie bestaan, bestaat het systeem uit 3 x 3 = 9 vakken, die uiteindelijk gedeeld en vermenigvuldigd kunnen worden tot oneindig  groot en klein. Interessant vind ik echter tot hoever groot en klein binnen mijn bereik liggen. Alles wat ik doe is gecodeerd binnen het systeem, waardoor sterk uiteenlopende dingen bij elkaar komen en hun plaats krijgen in het geheel.

-Deze ordening biedt houvast om verschillende delen uit te diepen en helder over het geheel te kunnen nadenken. Daarbij kan ik zowel uit elkaar halen en confronteren als bij elkaar houden en verbinden.
-Het is een vorm, waarin tegenstellingen als orde-chaos, mannelijk-vrouwelijk, abstract-concreet, geestelijk-lichamelijk, groot-klein, etc. naast elkaar zijn opgenomen, zodat de hiërarchie die daarin bestaat uit elkaar kan vallen.
-Het biedt ruimte/ openheid die ik zoek , omdat het zo algemeen is dat je steeds opnieuw invulling kan/moet geven en kiezen een voortdurend bewegend proces is.
-Het is een manier om tegenstellingen in 1 vorm te verbinden; parallel daaraan is het een vorm, om verschillende disciplines naast elkaar te gebruiken, zodat als het ware 1 beeldend gebied ontstaat waarbinnen het hele ‘spel’ zich afspeelt.

Marja van Putten 1990 (eindexamen GRA)

zie ook