Flags of the World
While human culture is globalising the planet earth, history gets lost. To identify ourselves we use old and new symbols without ‘respect’, sense.. With my paintings I want to question this and find unknown images. While the subject is quite political, art should ‘reset’ our minds and show us nuances and contradictions, a wondering world….

This project is about integration~reverse with culture- and arthistory in mind. The NL’boerenzakdoek’ (literally = farmers + handkerchief) is de basis. This piece of folk I will link to the flags of all the countries of the world. I will paint a canvas, 60 x 60cm painted with fingers.

NL
Terwijl wereldwijd de menselijke cultuur steeds meer op elkaar gaat lijken vervreemden we van onze geschiedenis. Om ons te onderscheiden worden lukraak oude en nieuwe beelden ingezet. Dat gaat vaak gepaard met botheid naar zowel onszelf als anderen. Met mijn schilderijen wil ik rammelen aan de vaste beelden van onze iconen. Terwijl het onderwerp politiek is biedt kunst de gelegenheid om ons denkpatroon een nieuwe kant te laten zien. Bij dit project gaat het om inburgering~reverse met de cultuur en kunstgeschiedenis in het achterhoofd. De NL boerenzakdoek is het uitgangspunt. Vanuit deze ‘volkskunst’ maak ik een link naar de vlag van alle landen van de wereld. Ik schilder een schilderij voor elk land van 60 x 60 cm met de vingers.