Virgin Wolf (2005)

Parels

“Tot ongeveer 100 jaar geleden droegen bijna alle vrouwen op schilderijen van de grote en kleine meesters een hoofddoek of kapje”.  Sinds 1993 heb ik me met dit thema bezig gehouden. In de eerste werken (1993-1995) om de ‘het beeld van de vrouw in de kunst’ ter discussie te stellen. Na 2004, na de aanslag op Theo van Gogh werd de hoofddoek discussie een aanknopingspunt. Ik ben gaan spelen met de verschillende vormen van de hoofddoek in combinatie met bekende beelden zoals de vrouwen op de schilderijen van Vermeer, van Gogh, Rembrandt, Pieter de Hoogh en ook Roodkapje, Barbie, Droste vrouw, vrouw van Boterbabbelaar, Zeeuws meisje etc….

For more info and a lot of photos go to hetmelkmeisjevanvermeer.nl

Maria Sluierhof (2010)

Maria Sluierhof

Begin 2011 is de figuur Maria Sluierhof ontstaan. Zij fungeert als een alter ego en was ook een reactie op de periode met het thema waarin de hoofddoek centraal stond.

Haar geschiedenis als dochter in de 5e generatie van Nederlandse emigranten rond 1845 raakt de kern van mijn eigen bestaan en staat model voor de situatie van migranten in NL op dit moment. Op de vlucht voor economische maar vooral religieuze redenen stichtten zij dorpen als Pella, Holland en Zeeland vooral in Michigan en Iowa.
Tot op de dag van vandaag is deze achtergrond in die plaatsen te zien.
Ik heb Maria Sluierhof via Google Earth uitgevonden…. meer op 
hetmelkmeisjevanvermeer.nl |  mariasluierhof.nl