digt-paint

In de schilderkunst dringt ‘de digitale blik’ steeds meer door.
Digt-paint is een kunstenaarsinitiatief dat vanaf 2001 bezig is om te laten zien dat de schilderkunst beinvloed wordt door de digitale beeldontwikkeling. Een invloed die vergelijkbaar is met die van de fotografie in het begin van de 20e eeuw.Het is op mijn initiatief in 2000 begonnen. Sinds 2002 hebben Astrid Moors en ik de meeste exposities gemaakt.

onderzoek

In 2007 hebben Astrid Moors, Arjo Rozendaal en ik in expositieruimte Haagweg 4 in Leiden onderzocht wat we precies verstaan onder de \’digitale blik\’

photos of the exhibition | photos of the project

exposities op de digt-paint website
2008 – ‘the digital view’ digt_paint 6.21, Arti et Amicitiae Amsterdam
2007 – digt_paint 5.3 _beta, Haagweg 4 Leiden
2005 – Osmosis digt_paint 4.5, de toren van Babel, Utrecht
2005 – ddd, digt_paint 3.3, galerie Jorissen, Mechelen (B)
2003 – digt_paint 2.5, De Nieuwe Vide, Haarlem
2002 – digt_paint 1.5, De Veemvloer, Amsterdam

Meer informatie op de website digt-paint.nl

Digitaal werk