SET#NET is een groep van kunstenaars die heel verschillend werk maken, maar projecten doen waarin zij een werk op locatie maken, een installatie of een werk dat speciaal voor een bepaalde plek is gemaakt. De eerste expositie was in 2012. Er zijn er sinds die tijd 9 geweest
Vaak in etalages of leegstaande panden. 

Meer informatie en afbeeldingen kunt u zien op setnet.info

 

Expositie SET#FortEdam 6 t/m 21 september 2014

15 kunstenaars van SETNET maken 15 installaties in het Fort bij Edam geïnspireerd op het thema ‘Mobilisatie’.

Tegen het IJsselmeer aan de rand van Edam ligt het Fort bij Edam, een onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Het is ook het jaar van de mobilisatie. Het fort wil aandacht besteden aan dit feit. Het beeld dat de 1e wereldoorlog in Nederland geen betekenis had omdat we neutraal waren wordt de laatste tijd steeds meer onderuit gehaald. Alle ons omringende landen waren in oorlog, dat kan niet ongemerkt voorbijgaan. Dat maakt het thema actueel en voor kunstenaars boeiend.

Glow in the dark

Aan de muur hangt een beeld van een groep soldaten die met chlorine besmet zijn. Ze houden elkaars schouder vast en hebben een lap voor hun ogen.
Voor dit beeld liggen 30 schilderijtjes met 1 klaproos op de machine die in het midden van de ruimte staat. De met lichtgevende verf geschilderde klaprozen lichten op in het donker en vormen een monument.

Chlorine
In de Eerste Wereldoorlog werden voor het eerst chemische wapens gebruikt. Chloorgas werd verspreid door de loopgraven en kostte vele soldaten het leven. Chemische wapens worden voortdurend verboden, maar worden keer op keer gebruikt.

Poppy Day
is in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het Gemenebest de dag waarop de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten sindsdien worden herdacht. Het vindt plaats jaarlijks op 11-11.

Glow in the dark
On the wall you see an image of a group of soldiers who are infected with chlorine. They hold on to each other’s shoulder and have a piece of cloth before their eyes.
In front of this image 30 paintings of one poppy laying on the machine that is standing in the middle of the room. The poppies are painted with luminous paint. When you step on the switch in the entrance the light goes off. The glowing poppies appear in the dark and become a monument.

Chlorine
Chemical weapons were used for the first time during the First World War. Chlorine gas was circulated through the trenches and took the lives of many soldiers. Chemical weapons are constantly banned, but are used over and over again.

Poppy Day
In the United Kingdom and other countries of the Commonwealth Poppy Day is the day to commemorate the fallen soldiers from the First World War and all other wars and armed conflicts since. Yearly on 11-11.

Deelnemende kunstenaars:
Annechien Verhey – Barbara Damen – Bastiaan Meijer – Boudewijn Rückert – Ester Eva Damen – Hermine Stam – Jacqueline Kooter – Koos van der Elsen – Mareke Geraedts – Marga van der  Bos – Marja van Putten – Martine de Jong – Mirjam Berloth – Saskia Burleson – Wim Vonk.
Meer informatie over het fort: http://www.fortbijedam.nl | Meer informatie over SETNET: http://www.setnet.info/