We hebben 126% gehaald!

Art Chapel
Presentatie 17 februari ’18
lezing met Erik Akkermans

HappyCrowd
Schwarzmalen3

Introductie
Schwarzmalen is een kritisch project van acht autonome kunstenaars waarbij het publiek kan participeren in het ontstaan van een kunstwerk.

In het hart van de financiële sector, de ZuidAs van Amsterdam, wil Schwarzmalen onderzoeken of je via crowdfunden autonome kunst kunt financieren. Zoals herhaaldelijk in het nieuws is geweest: kunstenaars zijn arm! Iedereen weet dat veel inkomstenbronnen voor kunstenaars zijn verdwenen en dat er meer ‘marktgericht’ gehandeld moet worden. Daarom willen de kunstenaars van Schwarzmalen hun schilderijen via crowdfunden tot stand laten komen. We hebben een ‘serious game’ ontwikkeld waarmee we samen met het publiek willen onderzoeken of dat kan.

Voor meer info en foto’s van het project  Schwarzmalen, schwarzmalen.nl

Expositie in Art Chapel 20-22 aril 2018
Opening & loting 21 april 15.00 uur

Schwarzmalen 3
Voor Schwarzmalen 3 drijven we dit idee op de spits en gaan we via het crowdfunding platform ‘Voor de Kunst’ lege doeken verkopen. Daarna starten met schilderen waarbij het publiek 5 weekends op rij inspraak heeft en het proces kan volgen via Facebook en de website.

Crowdfunding voor autonome kunst, het verkopen van lege doeken

Is crowdfunding voor autonome kunst, schilderen in ons geval, een passend middel? Kan je ook het proces van het schilderen, dus het verkopen van lege doeken, crowdfunden?

De crowdfunding campagne loopt van 3 februari tot 9 maart 2018.

https://www.voordekunst.nl/projecten/5292

Het thema waar de vragen aan opgehangen worden is ‘HappyCrowd’, art is the is the social within us*.

Deelnemende kunstenaars
Rob Visje, José Krijnen, Harke Kazemier, Marieke Hunze, Baukje Spaltro, Saskia Tannemaat, Marja van Putten, Astrid Moors
concept en organisatie: Astrid Moors en Marja van Putten

Participatie via meerkeuze vragen
Er komt elk weekend een poll op Facebook (en via de website) met meerkeuzevragen aan het publiek over de volgende stap in het proces van het maken van het schilderij. Na de uitslag verwerken de kunstenaars de uitkomst in hun werk. Dat gebeurt 5 keer, 5 weken op een rij (10 maart tot 14 april).

Alles is te volgen op onze Facebook pagina www.facebook.com/schwarzmalen en website http://www.schwarzmalen.nl

Art Chapel Amsterdam
Prinses Irenestraat 19-1 hoog
1077 WT Amsterdam

Mijn 11 schilderijen 

infographic_perfect