tentenkamp

3D: IN TRANSIT

In Transit is de titel van twee exposities van de groep SET#NET, 1 op het NDSM terrein in Fuse, de andere in de Bagagehal van Loods 6 en direct na elkaar in augustus/september 2018.
Transit, overgang is op vele manieren te interpreteren. Ik heb gekozen voor de overgang van het ene land naar het andere land, voor de overgang van een oorlogssituatie naar veiligheid. De expositie op het NDSM terrein zie ik als een preview voor de expositie in Loods 6.

Tentenkamp
Het woord Tentenkamp kan meer dan één betekenis hebben en flink verschillen in grootte. Het kan o.a. gaan om een vakantiekamp voor padvinders of kampeerders, een vluchtelingenkamp met een paar duizend mensen of het tentenkamp in Mekka voor een paar miljoen mensen.  De installatie Tentenkamp is bedekt met decoraties, uit verschillende landen, werelddelen. Deze decoraties zijn in de geschiedenis vaak uitgewisseld door verschillende landen en culturen en o.a. te zien op keramiek, textiel, architectuur. Deze kleine kampeerders tenten zie je ook veelvuldig in gebruik door vluchtelingen. De decoraties zijn onderling uitgewisseld om zo het universele, menselijke aspect te benadrukken. Het enigszins grappige van een Delfts blauwe tent roept in de context van de andere tenten misschien op tot vragen en overdenkingen.

Unicorns
De video Unicorns is een persoonlijke vertolking van het gevoel van op de vlucht zijn.
https://www.marjavanputten.nl/unicorns


SET#NET is een groep van kunstenaars die heel verschillend werk maken, maar projecten doen waarin zij een werk op locatie maken, een installatie of een werk dat speciaal voor een bepaalde plek is gemaakt. De eerste expositie was in 2012. Er zijn er sinds die tijd 9 geweest
Vaak in etalages of leegstaande panden. 

Meer informatie en afbeeldingen kunt u zien op setnet.info